Trang thiết bị - máy cắt laser 1390

Là dòng máy chuyên dụng cắt - khắc 

khắc và cắt trên mọi vật liệu - trừ kim loại